Tervolan varhaiskasvatuksen erityisopetus 2023–2024

Tiedotteessa tietoa kauden varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta.

Kauden aikana käyn säännöllisesti lapsiryhmissä havainnoimassa ja tukemassa ryhmien toimintaa. Lisäksi toteutan ajoittain pienryhmissä lasten oppimista tukevaa toimintaa..

Toteutan kauden aikana kaikille 2- ja 5 vuotta täyttäville kartoituksen, jonka avulla kartoitan lasten yksilöllistä toimintaa ja oppimista. Kartoituksesta saadut tiedot auttavat varhaiskasvatuksen työntekijöitä muuttamaan toimintaansa lasten tarpeiden mukaisesti. Toteutan myös arviointeja eri ikävaiheissa, jos huolta esiintyy lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyen. Arviointien toteuttamisesta sovimme huoltajien kanssa aina erikseen.

Tavoitteenani on tukea lasten yksilöllistä kasvua ja kehitystä lapsen omien tarpeiden mukaan, jotta lapsenne saisi tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksessa ja muussa elämässä vaadittaviin taitoihin. Jos lapsestanne herää huolia jossain asioissa, voitte olla yhteydessä lapsiryhmän varhaiskasvatuksen opettajaan tai suoraan minuun.

 

Ystävällisin terveisin,

Reetta Kupari

 

Sähköposti/Wilma: [email protected]                                     Puh: 0401519818