Päivähoitoikäisen lapsen sairastuminen hengitystieinfektioon – ohje huoltajalle

Päivähoitoon ei mennä sairaana.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille